کتاب مجرمان را بیاورید

اثر هیلاری مانتل از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: علی اکبر قاضی زاده-جایزه من بوکر