کتاب من لوسی بارتون هستم

اثر الیزابت استروت از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: مریم سرلک-جایزه من بوکر

ترجمه: مریم سرلک
داستان های آمریکایی -- قرن 20ام

من لوسی بارتون هستم تازه ترین اثر الیزابت استروت نویسنده برجسته و برنده جایزه پولیتزر برای مجموعه داستان آلیو کیتریج، دارای سبک و سیاق دلنشین و صمیمانه ای در روایت و پیشبرد داستان است. این رمان حول محور یک زمان پنج شبانه روزی می گردد که مادر و دختری برای اولین بار مجال گفت و گویی صمیمانه می یابند و نویسنده با روایت های استادانه، ذهن خواننده ی اثرش را در زمان ها و مکان های مختلف برای کاوش آنچه زندگی می نامیم همراهی می کند.


خرید کتاب من لوسی بارتون هستم
جستجوی کتاب من لوسی بارتون هستم در گودریدز

معرفی کتاب من لوسی بارتون هستم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب من لوسی بارتون هستم


 کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک
 کتاب ببر سفید
 کتاب تالار گرگ
 کتاب راه گرسنگان
 کتاب میهن فروش
 کتاب زندگی پی