برندگان جایزه من بوکر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه من بوکر
 کتاب نامه نگاری

کتاب نامه نگاری

اثر سیدهادی جلالی چیمه از انتشارات سمت


 کتاب My alphabet friends

کتاب My alphabet friends

اثر لیلا رزازیان از انتشارات ناک


 کتاب آرش کمانگیر

کتاب آرش کمانگیر

اثر شهریار نظری از انتشارات فرهامه


 کتاب غذای مرغ آسان

کتاب غذای مرغ آسان

اثر افسانه فائقی از انتشارات طلایه


 کتاب سایه عشق

کتاب سایه عشق

اثر فاطمه سلمانی از انتشارات طلایه


 کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی

کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی

اثر وی جی کندالکار از انتشارات فوژان


 کتاب Never Let Me Go

کتاب Never Let Me Go

اثر کازوئو ایشی گورو از انتشارات معیار علم


 کتاب The Testaments

کتاب The Testaments

اثر مارگارت آتوود از انتشارات معیار علم


 کتاب Milkman

کتاب Milkman

اثر آنا برنز از انتشارات معیار علم


 کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران

کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران

اثر فواد ایزدی از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)