کتاب حیوان درون

اثر لسلو کراسنا هور کایی از انتشارات نشر نظر - مترجم: نیکزاد نورپناه-جایزه من بوکر

هر فضايي برايم زيادي تنگ است. به اطراف حركت مي كنم. مي جهم، خودم را پرت مي كنم اين ور و آن ور اما كماكان درون همان فضايي ام كه برايم تنگ است. جور غيرقابل تحملي كوچك، البته گاهي اوقات دقيقا فقط كمي
برايم زيادي تنگ است. من مي جهم و كماكان درون چيزي هستم، چيزي كه ابعادش را مي توان زيادي ناكافي ناميد، چرا كه فقط بحث ابعاد نيست بلكه موضوع بيشتر اين است كه وقتي مي جهم و درون آن فضا هستم، بلافاصله گير مي آفتم، آن فضا مرا در بر گرفته، فضايي كه بي دفاع داخلش جهيدم


خرید کتاب حیوان درون
جستجوی کتاب حیوان درون در گودریدز

معرفی کتاب حیوان درون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حیوان درون


 کتاب در کشور آزاد
 کتاب حیوان درون
 کتاب چقدر دیر بود چقدر دیر
 کتاب سرگذشت واقعی دار و دسته ی کلی
 کتاب هتل دولاک
 کتاب ولع مقدس