کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی

اثر وی جی کندالکار از انتشارات فوژان - مترجم: مجموعه ی مترجمان-جایزه من بوکر




خرید کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی
جستجوی کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی


 کتاب نامه نگاری
 کتاب My alphabet friends
 کتاب آرش کمانگیر
 کتاب غذای مرغ آسان
 کتاب سایه عشق
 کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی