کتاب وصیت ها

اثر مارگارت آتوود از انتشارات جمهوری - مترجم: محمدرضا صالحی-جایزه من بوکر

فقط مردگان هستند كه از ايشان تنديس ساخته می‌شود، اما با آن كه هنوز زنده‌ام، تنديسی از من ساخته شده است. من همين حالا هم مثل يك مجسمه‌ی سنگی شده‌ام. در تقديرنامه‌ای كه عمه ويدالا با صدای بلند خواند، اين‌گونه آمده بود: اين تنديس نشان كوچكی است بابت تقدير از مشاركت‌های متعدد من. اين وظيفه را مقامات مافوق ما به وی محول كرده بودند، و بويی از قدردانی از آن به مشام نمی‌رسيد. با نهايت فروتنی از او تشكر كردم و بعد، با كشيدن بند لباسی كه به من پوشانده بودند آن را باز كردم؛ لباس روی زمين افتاد، و من هم همان‌جا ايستادم. اين‌جا، در تالار آردوا، كسی را تشويق نمی‌كنيم و برايش هلهله نمی‌كشيم، اما حضار خيلی آرام برای من دست زدند. من به علامت تشكر سری تكان دادم.


خرید کتاب وصیت ها
جستجوی کتاب وصیت ها در گودریدز

معرفی کتاب وصیت ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وصیت ها


 کتاب در کشور آزاد
 کتاب حیوان درون
 کتاب چقدر دیر بود چقدر دیر
 کتاب سرگذشت واقعی دار و دسته ی کلی
 کتاب هتل دولاک
 کتاب ولع مقدس