برندگان جایزه من بوکر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه من بوکر
 کتاب سرگذشت واقعی دار و دسته ی کلی

کتاب سرگذشت واقعی دار و دسته ی کلی

اثر پیتر کری از انتشارات خوب


 کتاب ولع مقدس

کتاب ولع مقدس

اثر بری آنسورث از انتشارات نقش جهان


 کتاب وصیت ها

کتاب وصیت ها

اثر مارگارت آتوود از انتشارات جمهوری


 کتاب گریزها

کتاب گریزها

اثر اولگا توکارچوک از انتشارات همان


 کتاب دختران ماه

کتاب دختران ماه

اثر جوخه الحارثی از انتشارات نشر گویا


 کتاب دریا دریا

کتاب دریا دریا

اثر آیرس مرداک از انتشارات نیماژ


 کتاب فهرست شیندلر

کتاب فهرست شیندلر

اثر توماس کنیلی از انتشارات جمهوری


 کتاب تابستان گند ورنون

کتاب تابستان گند ورنون

اثر دی بی سی پیر از انتشارات افق


 کتاب شیرفروش

کتاب شیرفروش

اثر آنا برنز از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب مسیری باریک به ژرفای شمال

کتاب مسیری باریک به ژرفای شمال

اثر ریچارد فلاناگان از انتشارات آریابان