برندگان جایزه من بوکر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه من بوکر
 کتاب ولع مقدس

کتاب ولع مقدس

اثر بری آنسورث از انتشارات نقش جهان


 کتاب وصیت ها

کتاب وصیت ها

اثر مارگارت آتوود از انتشارات جمهوری


 کتاب گریزها

کتاب گریزها

اثر اولگا توکارچوک از انتشارات همان


 کتاب دریا دریا

کتاب دریا دریا

اثر آیرس مرداک از انتشارات نیماژ


 کتاب فهرست شیندلر

کتاب فهرست شیندلر

اثر توماس کنیلی از انتشارات جمهوری


 کتاب تابستان گند ورنون

کتاب تابستان گند ورنون

اثر دی بی سی پیر از انتشارات افق


 کتاب شیرفروش

کتاب شیرفروش

اثر آنا برنز از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب مسیری باریک به ژرفای شمال

کتاب مسیری باریک به ژرفای شمال

اثر ریچارد فلاناگان از انتشارات آریابان


 کتاب مجرمان را بیاورید

کتاب مجرمان را بیاورید

اثر هیلاری مانتل از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب لینکلن در برزخ

کتاب لینکلن در برزخ

اثر جورج ساندرز از انتشارات ستاک