برندگان جایزه من بوکر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه من بوکر
 کتاب Milkman

کتاب Milkman

اثر آنا برنز از انتشارات معیار علم


 کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران

کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران

اثر فواد ایزدی از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)


 کتاب عذاب شبانه

کتاب عذاب شبانه

اثر ماریکه لوکاس رینفلت از انتشارات هیرمند


 کتاب وعده

کتاب وعده

اثر دیمون گالگوت از انتشارات نشر گویا


 کتاب در کشور آزاد

کتاب در کشور آزاد

اثر وی اس نیپال از انتشارات دایره


 کتاب حیوان درون

کتاب حیوان درون

اثر لسلو کراسنا هور کایی از انتشارات نشر نظر


 کتاب چقدر دیر بود چقدر دیر

کتاب چقدر دیر بود چقدر دیر

اثر جیمز کلمن از انتشارات نیماژ


 کتاب سرگذشت واقعی دار و دسته کلی

کتاب سرگذشت واقعی دار و دسته کلی

اثر پیتر کری از انتشارات خوب


 کتاب هتل دولاک

کتاب هتل دولاک

اثر آنیتا بروکنر از انتشارات خوب


 کتاب ولع مقدس

کتاب ولع مقدس

اثر بری آنسورث از انتشارات نقش جهان