کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران

اثر فواد ایزدی از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)-جایزه من بوکر
خرید کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران
جستجوی کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران در گودریدز

معرفی کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران


 کتاب نامه نگاری
 کتاب My alphabet friends
 کتاب آرش کمانگیر
 کتاب غذای مرغ آسان
 کتاب سایه عشق
 کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمانی